Startpagina Sitemap

begeleid zelfstandig leren home
opsommingsteken Home
 
opsommingsteken Wat is ...
 
opsommingsteken Waar ...
 
opsommingsteken Didactiek
 
opsommingsteken Overzicht ...
 
opsommingsteken Voordelen
 
opsommingsteken Kalender
 
opsommingsteken Meer info...
 
opsommingsteken Bestellen
 
opsommingsteken Contact
 
Waar is BZL-Digitaal toepasbaar?

Het programma is uitstekend geschikt binnen elke les waar je de lesmethodiek begeleid zelfstandig leren wil toepassen, maar ook in andere situaties is BZL-Digitaal zeer bruikbaar:
 
opsommingsteken In een open leercentrum: Met BZL-Digitaal kan je in een OLC optimaal genieten van de verbetermogelijkheden van het programma en de differentiëring van cursussen. Door het elektronisch verwerken van de antwoorden van de leerlingen betekent dit een vermindering van de planlast voor leerkracht en leerling. Stappenplannen kunnen perfect binnen de cursussen verwerkt worden en aangevuld worden met extra oefeningen. Naast evaluatie van de oefeningen en cursussen kan de leerkracht ook de attitudes van de leerling beoordelen.
 
opsommingsteken Het programma kan een ondersteuning bieden voor zowel zelfstandig werk als groepswerk.
 
opsommingsteken Enquêtes: Het opstellen, afnemen en verwerken van enquêtes verloopt enorm vlot via het evaluatiesysteem in BZL-Digitaal. De ondervragingen gebeuren anoniem en er is een onmiddellijke verwerking van de gegevens.
 
opsommingsteken Huistaken, sb's en examens kan je op een vlotte wijze digitaal aanmaken en verwerken. Je bepaalt zelf wanneer deze testen mogen opgelost worden.
 
opsommingsteken Uitbreidingsoefeningen
 
opsommingsteken Remediëringsoefeningen
 
opsommingsteken Hoekenwerk: In navolging van de reeds jarenlange traditie in het basisonderwijs kun je een deel van je studenten een cursus binnen BZL-Digitaal op een zelfstandige wijze laten verwerken terwijl andere groepen in de klas aan een andere opdracht werken.
 
opsommingsteken Afstandsleren
 
opsommingsteken Afnemen van de LVS-testen in het basisonderwijs: In BZL-digitaal is het mogelijk om de verschillende testen volledig digitaal af te nemen met verbetering door het pakket en een automatische verwerking van de punten.

 

Nieuws

opsommingsteken BZL-digitaal is één van de goedkoopste digitale leeromgevingen op de markt. Vraag hier de kostprijs aan voor uw groep studenten.
 
opsommingsteken BZL-digitaal: een leerpad met nu 12 verschillende vraagtypes.
 
opsommingsteken Een gratis demo in je school? Vraag het hier aan.

opsommingsteken Nieuw: attituderapport
© 2002-2023 Kris Mostrey

Alle rechten voorbehouden