Startpagina Sitemap

begeleid zelfstandig leren home
opsommingsteken Home
 
opsommingsteken Wat is ...
 
opsommingsteken Waar ...
 
opsommingsteken Didactiek
 
opsommingsteken Overzicht ...
 
opsommingsteken Voordelen
 
opsommingsteken Kalender
 
opsommingsteken Meer info...
 
opsommingsteken Bestellen
 
opsommingsteken Contact
 
Leerpad of leerweb?

Binnen de lesmethode begeleid zelfstandig leren kun je heel wat didactische tools gebruiken om de leerling aan het werk te houden. Een leerpad en een leerweb hebben elk hun specifieke toepassingsgebied.

Een leerpad is een opeenvolging van pagina's met daarin volgende mogelijkheden:

opsommingsteken Leerinhouden
opsommingsteken Vragen
opsommingsteken Oefeningen
opsommingsteken (Anonieme) Enquêtes

De leerling is verplicht om het pad dat de leerkracht heeft uitgestippeld te volgen. Deze didactische tool is uitstekend geschikt in volgende voorbeelden:
 
opsommingsteken Herhaling van reeds geziene leerinhouden
opsommingsteken Inoefenen van de leerstof
opsommingsteken Aanbrengen van leerstof waar een grote differentiatie mogelijk is
opsommingsteken Remediëringsoefeningen
opsommingsteken Uitbreidingsoefeningen
opsommingsteken Verwerken van labo's
opsommingsteken Verwerken van (anonieme) enquêtes
opsommingsteken Verwerken van individuele oefeningen
opsommingsteken Afstandsleren
opsommingsteken Peerassessment
opsommingsteken ...

Het leerpad is dus uitstekend geschikt voor individueel onderwijs binnen de lesmethode begeleid zelfstandig leren.

Een leerweb of wiki vertrekt vanuit een centrale pagina (de indexpagina). Vanuit de linken in de indexpagina kunnen de leerlingen zelf de leerinhoud zelfstandig of in groep uitwerken. Belangrijk hierbij is de feedback van de leerkracht die de gemaakte pagina's van de leerlingen bijstuurt tot een afgewerkt geheel. Een wiki is uitstekend geschikt voor:

opsommingsteken Het verwerken en begeleiden van schrijfoefeningen door de leerlingen:
opsommingsteken de gip
opsommingsteken een opstel, vervolgverhaal
opsommingsteken een boekbespreking
opsommingsteken een verhandeling
opsommingsteken ...
opsommingsteken Het samenbrengen van leerinhoud rond een bepaald thema
opsommingsteken Een groepswerk rond het Belgisch koningshuis
opsommingsteken Een bespreking over de geschiedenis van Brugge
opsommingsteken ...
opsommingsteken Het opbouwen van een woordenlijst die door elke leerling kan worden geraadpleegd.
opsommingsteken Een lijst met de uitleg van de medische termen in een boek.
opsommingsteken Een mini-wikipedia
opsommingsteken ...
opsommingsteken Het bijhouden van een persoonlijke agenda, portfolio of hyperlinkpagina.
 
opsommingsteken Het bijhouden van een blog
 

Een leerweb kan zowel in groep als individueel een zeer nuttige didactische tool zijn.

 

Nieuws

opsommingsteken BZL-digitaal is één van de goedkoopste digitale leeromgevingen op de markt. Vraag hier de kostprijs aan voor uw groep studenten.
 
opsommingsteken BZL-digitaal: een leerpad met nu 12 verschillende vraagtypes.
 
opsommingsteken Een gratis demo in je school? Vraag het hier aan.

opsommingsteken Nieuw: attituderapport
© 2002-2023 Kris Mostrey

Alle rechten voorbehouden